Skip to main content

Magazyny wirtualne

System bs4 core pozwala tworzyć tzw. „magazyny wirtualne”, dzięki którym ilości produktów dostępnych w rzeczywistych magazynach firmy, mogą być wyświetlane w różnych miejscach programu m.in.:

Kartoteka produktu

Katalog produktów

Lista pozycji konkretnej transakcji

Ich wartość przeliczana jest automatycznie, na podstawie aktualnych stanów w tradycyjnych magazynach firmy, skorygowanych o ilości produktów w transakcjach i w dostawach wprowadzonych do programu bs4 core.

Zarządzanie zleceniami serwisowymi

Funkcja zarządzania zleceniami serwisowymi w programie bs4 core umożliwia skonfigurowanie indywidualnego procesu obsługi serwisowej.
  • System umożliwia szybki podgląd aktualnie realizowanych zleceń, wraz ze wszystkimi szczegółami i historią zdarzeń z nimi związanych.

  • Można także skonfigurować automatyczne alarmy informujące np. o zbyt długim czasie pracy nad danym zleceniem (ustawiane na podstawie umów SLA z poszczególnymi kontrahentami).

  • Program pozwala monitorować koszty poszczególnych zleceń.

  • Możliwy jest również zakup dodatkowego modułu pozwalającego na otwieranie zleceń i monitorowanie ich statusu przez Internet.