Skip to main content

bs4core

Pobieranie danych po NIP

Zamiast ręcznie wprowadzać wszystkie dane podczas dodawania kontrahenta, w bs4 core wystarczy wprowadzić numer NIP, a system automatycznie pobierze dostępne informacje z rejestrów GUS.

Użytkownik może wtedy jednym kliknięciem dodać kontrahenta, edytować pobrane dane i dodawać nowe.

Dane pobierane z bazy GUS:

Nazwa firmy
Numer REGON
Kod PKD
Data rozpoczęcia działalności
Data zakończenia działalności
Województwo
Miejscowość
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu

Skontaktuj się z nami