„Program ten pozwala na sprawne zarządzanie informacją o kontrahentach oraz nadzorowanie pracy personelu. Daje też możliwość monitorowania rynku i konkurencji przez systematyczne zbieranie danych w bazie wiedzy.”

– dr hab. Izabela Krystyna Kowalik, Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu, Szkoła Główna Handlowa

Instytut Międzynarodowego
Zarządzania i Marketingu
Szkoła Główna Handlowa

Warszawa, 25 maja 2011r.

List referencyjny

Od trzech lat korzystamy z programu bs4 intranet do celów dydaktycznych. Program ten pozwala na sprawne zarządzanie informacją o kontrahentach oraz nadzorowanie pracy personelu. Daje też możliwość monitorowania rynku i konkurencji przez systematyczne zbieranie danych w bazie wiedzy. Ponadto usprawnia on wewnętrzną komunikację w firmie, a zwłaszcza raportowanie o wykonaniu zadań przez handlowców. Co bardzo ważne, ten program jest łatwy w obsłudze i elastyczny oraz daje możliwość współpracy z innymi programami np. rejestrującymi treść kontaktów z kontrahentami.

Możemy zarekomendować program bs4 intranet zwłaszcza tym firmom, które chcą efektywnie zarządzać relacjami z kontrahentami i usprawnić działania z zakresu marketingu bezpośredniego.

al. Niepodległości 164; budynek F, pok.902-904; 02-554 Warszawa
tel.: 022 564 93 49, 564 93 50 84; faks: 022 646 61 15
kgs@sgh.waw.pl; www.sgh.waw.pl/kgs/