Skip to main content

Zarządzanie salami szkoleniowymi

Sala szkoleniowa stanowi kluczowe miejsce każdego kursu stacjonarnego. System bs4 umożliwia prowadzenie jej kartoteki, która zawiera najważniejsze informacje, w tym listę odbywających się szkoleń czy prowadzących je trenerów, z możliwością przejścia do tych obiektów. Dodatkowo, system rezerwacji usprawnia zarządzanie salą, umożliwiając szybkie planowanie i ustalanie terminów.

Zobacz jakie możliwości daje Ci system bs4

W kartotece sali szkoleniowej znajdziemy nadaną przez nas nazwę, dokładny adres, maksymalną liczbę miejsc dla uczestników, a także opis wyposażenia.

Dzięki szczegółowej kartotece sal szkoleniowych można efektywnie zarządzać przestrzenią, co prowadzi do lepszego wykorzystania dostępnych zasobów.

Do sal szkoleniowych można podpinać szkolenia, które się w nich odbywają oraz trenerów, którzy nimi zarządzają. Bezpośrednio z tego zestawienia można przejść do szczegółów zajęć, jak i prowadzących. Kolumny w zestawieniu można dostosowywać zależnie od preferencji.

Bezpośredni dostęp do szczegółów zajęć i prowadzących z poziomu zestawienia usprawnia planowanie i komunikację. Zarządzanie harmonogramem staje się bardziej przejrzyste i zorganizowane.

Zobacz film na naszym kanale:

bs4 mentor - gotowe oprogramowanie dla Twojej firmy szkoleniowej