Referencje

 

Opinie klientów - referencje o programie bs4

 

"Mając kilkuletnie doświadczenie w pracy z bs4, rekomendujemy rozwiązania oferowane przez tę poznańską firmę. Podczas współpracy, wartą docenienia jest czysto ludzka komunikacja z pracownikami bs4 i zrozumienie potrzeb klienta, a także elastyczność podejścia, jak i ostatecznie powstałych narzędzi informatycznych.
Tym samym, polecamy i rekomendujemy nie tylko rozwiązania oferowane przez bs4, lecz także współpracę z firmą, która słucha, podpowiada i wdraża ciekawe, jak i efektywne rozwiązania informatyczne."


"Firma bs4 business solutions sp. z o.o. była odpowiedzialna za wdrożenie w naszej spółce kompleksowego systemu do zarządzania szkoleniami. [...] Chcielibyśmy zarekomendować firmę bs4 jako partnera, który rzetelnie i należycie wywiązuje się z postawionych przed nim zadań."


"Po wdrożeniu systemu bs4 poprawiła się komunikacja między pracownikami, wprowadzona została praca sieciowa oraz możliwość pracy zdalnej, co z kolei przełożyło się na większą efektywność codziennych działań. Dzięki systemowi bs4 dane o kontrahentach gromadzimy teraz w jednym miejscu i niezależnie od zmian kadrowych nie tracimy żadnych informacji. Możemy również na bieżąco weryfikować, kto, co i kiedy wykonał u naszych kontrahentów, żeby w razie potrzeby móc odpowiednio zareagować."


"W procesie wdrażania systemu i dopasowywania go do naszych oczekiwań w każdym momencie mogliśmy liczyć na pomoc oraz doradztwo firmy bs4 business solutions. System został przygotowany dla nas indywidualnie, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i sposobu pracy poszczególnych działów, dzięki czemu otrzymaliśmy spersonalizowane narzędzie, które możemy modyfikować w przyszłości, jeśli wymagać tego będzie aktualna sytuacja."


"Współpraca z firmą Bs4 business solutions Sp. z o.o pozwoliła na opracowanie i rozwinięcie takiego narzędzia, które usprawniło naszą pracę w tym procesy analityczne, ułatwiło sprawny przepływ informacji oraz uporządkowało dane, na których pracujemy. Cenimy sobie również bieżącą i sprawną współpracę z indywidualnym opiekunem, który swoim doświadczeniem wspomaga nas nie tylko w codziennej pracy z zakupionym oprogramowaniem, ale także dopasowuje i rozszerza jego funkcjonalności według naszych bieżących potrzeb."


"Oprogramowanie okazało się szczególnie pomocne dla pracowników działu Marketingu i Sprzedaży, dając możliwość regularnych kontaktów z Klientami oraz łatwy dostęp do historii współpracy z nimi. System bs4 ułatwia także komunikację wewnątrz firmy, co znacznie usprawniło wykonywanie powierzonych zadań i przyspieszyło niektóre procesy decyzyjne."


"Zakup systemu bs4 wynikał z potrzeby wdrożenia kompleksowego rozwiązania w rozsądnej cenie dla średniej, dynamicznie rozwijającej się firmy, tak aby była możliwość ciągłego poszerzania jego funkcjonalności w odpowiedzi na nasze potrzeby.
Dzięki wdrożeniu systemu bs4 między pracownikami występuje lepszy przepływ informacji, jesteśmy również dużo lepiej przygotowani do pracy zdalnej."


"Jesteśmy polską firmą z rodzinnymi tradycjami. Podstawą w naszym działaniu jest sprawna obsługa naszych klientów. Powyższe jest możliwe między innymi dzięki wykorzystaniu dostarczonego nam przez bs4 business solutions sp. z o. o. oprogramowania do wspomagania komunikacji bs4."


"Zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą BS4 na podstawie pozytywnych doświadczeń związanych z wykorzystaniem systemu w referencyjnej spółce. Podstawowe procesy biznesowe, które zostały usprawnione dzięki wykorzystaniu oprogramowania wspierającego, to: usprawnienie przepływu projektów wraz z podglądem w ich historię również w postaci graficznej, rozliczenie kosztów oraz budżetowanie zleceń, zarządzanie relacjami z klientami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi."


"Zdecydowaliśmy się na wybór firmy bs4 jako dostawcy rozwiązania, ponieważ potrzebowaliśmy systemu w pełni skonfigurowanego pod nasze potrzeby biznesowe. Równocześnie jako kryteria wyboru postawiliśmy elastyczność i szybkość wdrożenia, możliwości rozwoju oprogramowania, cenę systemu (wraz z wdrożeniem) oraz konfigurowalność całości systemu."


"Wysoka konfigurowalność systemu pomaga nam w zarządzaniu wynikami sprzedażowymi w szerokim zakresie - od minitorowania jednostkowych zakupów aż do zarządzania wypracowanym przez klienta obrotem wraz ze szczegółowym raportowaniem i wynikającymi z tego tytułu rabatami."


"Szczególnie polecamy program bs4 przedsiębiorstwom, którym zależy na elastyczności. Program pozwala nam na samodzielne dodawanie nowych pól, procesów, typów zadań czy zdarzeń. Bardzo cenimy sobie również współpracę z konsultantami bs4, którzy swoim doświadczeniem potrafili nas wspomóc w zaprojektowaniu dobrze funkcjonującego systemu."


"Poprzez stały kontakt z działem helpdesk otrzymujemy wsparcie i możemy liczyć na pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. Mamy także pewność, iż system sprosta w przyszłości naszym wymaganiom, dzięki swojego ciągłemu rozwojowi i wiemy, że rośnie on wraz z naszym przedsiębiorstwem, poprzez wdrażanie kolejnych osób jak i dodatkowych funkcjonalności."


"Firma bs4 business solutions jako jedyna potraktowała temat wdrożenia systemu CRM w sposób nieszablonowy oferując rozwiązania, które jednocześnie są dopasowane do potrzeb klienta i konfigurowalne z poziomu użytkownika. Takim rozwiązaniem jest chociażby terminarz zajętości brygad montażowych, który pokazuje na osi czasu (dzień, tydzień lub miesiąc) rozkład zleceń dla poszczególnych brygad."


"Program bs4 polecamy firmom, które poszukują nieszablonowych rozwiązań na miarę własnych potrzeb, a jednocześnie chcą współpracować z producentem o wieloletnim doświadczeniu w kilkuset wdrożeniach."


"Dzięki systemowi bs4 jesteśmy w stanie sprawniej zarządzać bazą słuchaczy oraz rejestrem płatności. Możemy też w łatwy sposób uzyskać informacje odnośnie popularności poszczególnych kursów i przełożyć to na odpowiednie działania. Oprogramowanie to świetnie sprawdza się w branży edukacyjnej, w której platformy wymiany informacji z uczestnikami są coraz bardziej powszechne."


"Od momentu zapoznania się z systemem bs4 wiedzieliśmy, iż jest to system jakiego potrzebujemy. Elastyczna postawa konsultantów bs4 pozwoliła nam nawiązać współpracę, która przebiega bez zakłóceń do dzisiaj. System bs4 przekonał nas możliwościami konfiguracji i budowania automatycznych procesów. Pozwoliły nam one m.in. w wygodny sposób uporządkować relacje z naszymi partnerami handlowymi oraz utrzymywać świetne relacje z klientami. Zasób definiowalnych pól, zakładek i słowników pozwala nam przystosować program do naszych zmieniających się potrzeb."


"Jedną z największych zalet programu jest jego elastyczność w zakresie konfiguracji, projektowania procedur i określania występujących zdarzeń, gdyż pozwoliło to na skonfigurowanie systemu pod kątem specyfiki naszej firmy. Dobra współpraca podczas wdrożenia programu oraz usługa wsparcia technicznego ze strony firmy bs4 zapewnia sprawną pracę systemu i szybką eliminację ewentualnych problemów."


"System rozrasta się wraz z naszą firmą. Od początku współpracy z bs4 zwiększyliśmy zarówno liczbę użytkowników, jak i zakres modułów. Program bs4 pozwolił nam znacząco usprawnić zarządzanie zadaniami pracowników we wszystkich działach firmy oraz zoptymalizował procesy, takie jak obsługa zleceń serwisowych."


"Wsparcie działu helpdesk jak i konsultantów skutkuje brakiem jakichkolwiek komplikacji w użytkowaniu systemu bs4, a dobry kontakt jak i profesjonalizm w obsłudze pozwalają nam na ciągłe korzystanie z tego rozwojowego narzędzia. Po latach współpracy z bs4 z pewnością możemy stwierdzić, iż jest to partner godny zaufania. Sam system wart jest polecenia tym firmom, które szukają sprawdzonego rozwiązania, jak i odpowiedzi na zindywidualizowane potrzeby."


"Rozwiązanie bs4 służy nam w codziennej pracy przede wszystkim do zarządzania naszą niestandardową ofertą produktową jak i cyklem sprzedażowym. Odpowiednio skonfigurowane moduły Produkty oraz Transakcje pozwoliły szczegółowo zarządzać wszystkimi ofertami zarówno na etapie wstępnych rozmów z naszymi klientami jak i podczas realizacji zamówień - pracownicy są odpowiedzialni za wskazany etap sprzedaży. Program nie pozwala więc zapomnieć żadnych ustaleń z klientem czy pominąć przydzielonych prac. Oprócz zarządzania sprzedażą, CRM pomaga nam koordynować zamówienia dotyczące dostawców, co tym bardziej usprawnia i generuje sprzedaż firmy."


"Program bs4 pozwala na sprawne zarządzanie informacją o kontrahentach oraz nadzorowanie pracy personelu. Daje też możliwość monitorowania rynku i konkurencji przez systematyczne zbieranie danych w bazie wiedzy. Ponadto usprawnia wewnętrzną komunikację w firmie, a zwłaszcza raportowanie o wykonywaniu zadań przez handlowców."


"System bs4 rekomendujemy przedsiębiorstwom, które poszukują funkcjonalnego i elastycznego narzędzia wspomagającego zarządzanie firmą, szczególnie w dziedzinie relacji z klientami (CRM). Implementacja oprogramowania bs4 gwarantuje sukces organizacyjny przedsiębiorstwa i przyczynia się do jego szybkiego rozwoju."


"Oprogramowanie bs4 z racji swojej elastyczności i możliwości ciągłej rozbudowy, jest godne polecenia wszystkim firmom, które stawiają na rozwój i innowacyjność. Na bazie naszych doświadczeń, wiemy iż użytkownicy z różnych branż odnajdą w tym rozwiązaniu jak i we współpracy z bs4 to co najważniejsze - indywidualizm w podejściu do klienta, otwartość na zmiany, profesjonalizm. Na pewno każde przedsiębiorstwo uzna program za jeden z bardzo istotnych elementów swojego biznesu."


"Poprzez zastosowanie unikalności funkcji oprogramowania zwiększył się nasz prestiż zarówno w regionie, jak i na terenie całej Polski. Oprócz samego produktu końcowego bardzo ważnym aspektem naszej działalności jest profesjonalna obsługa klienta. Poprzez implementacje systemu bs4 istotnie polepszona została polityka relacji z klientami, która pozwoliła utrzymać stałą i efektywną współpracę z naszymi partnerami biznesowymi."


"System bs4 polecamy firmom, którym zależy na indywidualnym traktowaniu oraz na elastycznym rozwiązaniu. Korzyści z wdrożenia programu dostrzegą handlowcy, a przede wszystkim kadra zarządzająca."


"System bs4 sprawdza się w działalnosci jaką prowadzą firmy szkoleniowe. Dokładne planowanie zadań i ścieżek decyzyjnych pozwala usprawnić pracę i zaoszczędzić czas potrzebny na obsługę Klienta, natomiast rejestracja każdej interakcji z klientem gwarantuje ciągłą dbałość o jego satysfakcję. Program bs4 polecamy firmom, które oczekują profesjonalnej obsługi oraz chcą mieć pewność, że ich system nie tylko przyczyni się do ich szybkiego wzrostu, ale także będzie rósł wraz z nimi."


"Synchronizacja z programem ERP zapobiega powielaniu się danych o klientach. System CRM bs4 stanowi doskonałe uzupełnienie systemu ERP. Podczas gdy ERP gromadzi informacje o "twardych" zdarzeniach gospodarczych (zamówienia, sprzedaż itd.), CRM bs4 pozwala uchwycić zdarzenia "miękkie", które zazwyczaj są kluczowe dla funkcjonowania firmy. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić funkcjonowanie naszej firmy bez systemu CRM."


"Współpraca z firmą bs4 business solutions od początku układała się pomyślnie. Warty podkreślenia jest także wysoki poziom kompetencji konsultantów odpowiedzialnych za konfigurację systemu. System bs4 polecamy wszystkim tym firmom, które z jednej strony szukają profesjonalnego i stabilnego rozwiązania CRM, a z drugiej strony chcą mieć pewność, że system ten nie tylko przyczyni się do ich szybkiego wzrostu, ale także będzie rósł razem z nimi."


"Kadra ekspertów bs4 poprzez dokładne zapoznanie się ze specyfiką naszej działalności, dostosowała program do naszych indywidualnych potrzeb. Zaowocowało to usprawnieniem naszej pracy, wpłynęło na jej większą wydajność, jak również zautomatyzowało wiele procesów zachodzących w naszej firmie."


Kontakt
close slider

    Link: polityka prywatności

    * - zgody wymagane

    W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę (kontakt: bs4[małpa]bs4.io).