Skip to main content

Case Studies i referencje klientów bs4

Po wdrożeniu systemu bs4 poprawiła się komunikacja między pracownikami, wprowadzona została praca sieciowa oraz możliwość pracy zdalnej, co z kolei przełożyło się na większą efektywność codziennych działań. Dzięki systemowi bs4 dane o kontrahentach gromadzimy teraz w jednym miejscu i niezależnie od zmian kadrowych nie tracimy żadnych informacji. Możemy również na bieżąco weryfikować, kto, co i kiedy wykonał u naszych kontrahentów, żeby w razie potrzeby móc odpowiednio zareagować.

Arkadiusz Hanikdyrektor