Oprogramowanie CRM dla przemysłu

Funkcjonalności szczególnie przydatne w branży przemysłowej

Oprogramowanie bs4 wdrożono już w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie przemysłu i automatyki. W tych branżach szczególnie istotne są wysoka automatyzacja procesów biznesowych a także odpowiednie zarządzanie zasobami i asortymentem firmy oraz pracą poszczególnych grup pracowniczych.

Zobacz naszych klientów z tej branży: Klienci bs4

Synchronizacja z jednym lub wieloma pogramami ERP


System bs4 core umożliwia wymianę danych z jednym lub wieloma zsynchronizowanymi bazami programów ERP m.in. Subiekt Symfonia Premium, Forte, CDN Optima, XL, Wapro, Simple, Xpertis Macrologic. Istnieje również możliwość zaprojektowania synchronizacji programu z innym oprogramowaniem z jakiego korzysta firma.

Więcej: Synchronizacja z programami ERP

Magazyny wirtualne


System bs4 core pozwala tworzyć tzw. „magazyny wirtualne”, dzięki którym ilości produktów dostępnych w rzeczywistych magazynach firmy, mogą być wyświetlane w różnych miejscach programu m.in.:

- kartotece produktu,

- w katalogu produktów,

- na liście pozycji konkretnej transakcji.

Ich wartość przeliczana jest automatycznie, na podstawie aktualnych stanów w tradycyjnych magazynach firmy, skorygowanych o ilości produktów w transakcjach i w dostawach wprowadzonych do programu bs4 core.

Dokładny wzór obliczeniowy stanów magazynowych jest przygotowywany podczas wdrożenia i zależy od indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa oraz obowiązujących w nim zasad. Firma może zadecydować, w jakiej fazie dostawy stany w magazynach mają zostać uzupełnione o produkty, które się w niej znajdują. Mogą np. pojawić się już dla dostaw planowanych, będących w drodze lub dopiero w momencie, gdy te dotrą do tradycyjnego magazynu. W firmowym programie bs4 core można skonfigurować aż 5 różnych magazynów wirtualnych, pobierających dane z kilku różnych programów ERP.

Przepływ zamówień między oddziałami, a centralą


Przykłady często stosowanych magazynów wirtualnych:

 • dostępna ilość - ilość z magazynu głównego w zsynchronizowanym programie ERP minus ilość produktu w transakcjach, które są w fazie oznaczającej potwierdzone zamówienie klienta.

 • suma stanów - suma ilości stanów magazynowych z magazynów z 3 różnych programów ERP zsynchronizowanych z programem bs4 core (np. gdy firmę tworzą 3 spółki lub odrębne oddziały posiadające osobne oprogramowanie ERP, ale wspólny asortyment produktowy).

 • do dyspozycji – stan magazynowy z programu ERP minus ilości produktów zarezerwowane i przyporządkowane do konkretnych transakcji.

Egzemplarze produktów


W programie bs4 core można stworzyć odrębną bazę egzemplarzy produktów - są to specyficzne produkty firmy, wypożyczone lub zakupione przez jej klientów, którym nadane zostały konkretne numery seryjne. Zwykle charakteryzują się dużą wartością. Mogą to być np. maszyny, komputery, sprzęt specjalistyczny, kserokopiarki, centralki telefoniczne i inne.

Program umożliwia tworzenie historii każdego egzemplarza (dotyczącej m.in. awarii i przeprowadzonych napraw) oraz umieszczenie jego szczegółowej specyfikacji technicznej, co w momencie usterki znacznie ułatwia jej odnalezienie i istotnie skraca czas naprawy.

Dla egzemplarzy można tworzyć zlecenia napraw/serwisowe oraz generować raporty dotyczące ich użytkowania, umożliwiające identyfikację tych, które są najbardziej awaryjne.

Program może także informować o zbliżającej się konieczności odbycia wizyty serwisowej (np. gdy firma wykonuje przegląd maszyn, co określony odstęp czasu) lub upłynięciu czasu gwarancji na dany produkt.

Więcej: zarządzanie egzemplarzami produktów zakupionymi przez klientów

Zarządzanie zleceniami serwisowymi


Funkcja zarządzania zleceniami serwisowymi w programie bs4 core umożliwia skonfigurowanie indywidualnego procesu obsługi serwisowej.

 • System umożliwia szybki podgląd aktualnie realizowanych zleceń, wraz ze wszystkimi szczegółami i historią zdarzeń z nimi związanych.

 • Można także skonfigurować automatyczne alarmy informujące np. o zbyt długim czasie pracy nad danym zleceniem (ustawiane na podstawie umów SLA z poszczególnymi kontrahentami).

 • Program pozwala monitorować koszty poszczególnych zleceń.

 • Możliwy jest również zakup dodatkowego modułu pozwalającego na otwieranie zleceń i monitorowanie ich statusu przez Internet.

Więcej: obsługa procesów posprzedażowych (zleceń usług, serwisowych, helpdesk itp.)

Planowanie prac montażowych i naprawczych


Podobnie jak w przypadku branży budowlanej, dla firm przemysłowych bardzo użytecznym narzędziem jest terminarz rezerwacji zasobów. Umożliwia on planowanie prac montażowych, naprawczych oraz instalacji u klienta. W terminarzu można zarezerwować czas pracy konkretnych osób, określonych grup pracowniczych, podwykonawców zewnętrznych a także zasobów, jakie będą potrzebne do realizacji danego zadania.

Zadania zapisywane są w kalendarzu osób zaangażowanych w ich realizację, które mogą być także informowane o ich dodaniu, za pomocą odpowiedniego komunikatu. W zależności od nadanych uprawnień osoby mogą posiadać dostęp do szczegółowych informacji dotyczących zadania – klienta z jakim jest powiązane, niezbędnych zasobów oraz miejsca i czasu realizacji.

O firmie


Zajmujemy się programowaniem i wdrażaniem autorskiego systemu od 2002 roku.
Nasz system działa w ok. 300 firmach na terenie całego kraju.
Przeprowadziliśmy m.in. wdrożenia na 100-500 użytkowników.
Nasz kapitał zakładowy: 1.150.000 zł.

Kontakt


Proszę o telefon


  Link: polityka prywatności

  * - zgody wymagane

  W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę (kontakt: bs4[małpa]bs4.io).

  Proszę o dostęp do demo

   Link: polityka prywatności

   * - zgody i pola wymagane

   W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę (kontakt: bs4[małpa]bs4.io).

   Kontakt
   close slider

    Link: polityka prywatności

    * - zgody wymagane

    W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę (kontakt: bs4[małpa]bs4.io).