Komunikacja przez SMS

Odbiór i obieg e-maili w firmie
15 maja, 2017
Jak wykorzystać Ekstranet w swojej firmie?
15 maja, 2017

Logo SMSAPI

W celu korzystania z funkcjonalności, poza skonfigurowaniem funkcjonalności w bs4, niezbędne jest zarejestrowanie konta w smsapi.pl i podpisanie umowy z SMSAPI.

Bs4 nie jest dostawcą usługi wysyłki SMS i nie ponosi odpowiedzialności za treść rozsyłanych SMS. Wysyłanie informacji drogą elektroniczną (w tym przez SMS) jest uregulowane przepisami prawa. Przed użyciem modułu zalecane jest zapoznanie się z regulaminem usług SMSAPI oraz dodatkowymi informacjami związanymi z wysyłką wiadomości SMS.

Powiązanie wiadomości SMS z programem CRM

Wiadomości SMS są natychmiast wysyłane z poziomu CRM – nie podlegają dodatkowym procesom (np. oczekiwanie w skrzynce nadawczej) i nie wymagają uprzedniej rejestracji zdarzenia wysyłki. Takie zdarzenie jest rejestrowane już po wysyłce wiadomości.

Wysyłka wiadomości SMS jest możliwa:

 

 • z wybranej kartoteki za pomocą zdefiniowanych szablonów,
 • hurtową wysyłkę ze schowka firm za pomocą zdefiniowanych szablonów,
 • z poziomu komunikatora wewnątrzfirmowego,
 • z poziomu kontrolki SMS, dostępnej jako specjalny element formularza stron konfigurowalnych/startowych Użytkownika,

Formularz wysyłki SMS

 • automatyczną wysyłkę po określonym zdarzeniu lub przy zlecaniu zadania za pomocą zdefiniowanych szablonów,

 

W oknie wysyłania komunikatu pojawia się opcja Powiadom natychmiast przez SMS. Jej zaznaczenie sprawi, że poza wysłaniem komunikatu program spróbuje dodatkowo jeszcze wysłać SMS o takiej samej treści jak komunikat na numer komórkowy zdefiniowany dla pracownika (numer nie może być oznaczony jako prywatny). Użytkownik otrzyma powiadomienie systemowe o powodzeniu wysyłki z ewentulną informacją o przyczynach problemów z wysyłką (np. niepoprawnie zdefiniowanym numerze w kartotece pracownika).

W edytorze zdarzeń i zadań można ustawić automatyczne powiadomienia z szablonów SMS. W zależności od wybranego obiektu, możliwe jest:

 

 • powiadamianie pracowników systemu,
 • wysyłka wiadomości SMS z szablonu do powiązanej firmy (z określonym przez Użytkownika nadawcą).

Wysłane wiadomości SMS można zobaczyć w Zestawieniu, w głównym menu programu (Zestawienia/SMS). Należy w tym celu włączyć odpowiednie Zestawienie w określonym miejscu.

Zestawienie wysłanych wiadomości SMS

Zestawienie pozwala na wyświetlenie wszystkich wiadomości SMS w systemie i filtrowanie ich między innymi po statusie (np. wysłane, wysłane i z zarejestrowanym zdarzeniem w systemie).

Ponadto SMSy, zależnie od miejsca wysyłki w programie, mogą rejestrować zdarzenia (analogicznie jak e-maile) lub być wyświetlane w szczegółach zdarzeń i zadań (jeśli zostały wysłane jako powiadomienie po zdarzeniu, zadaniu).

Komentarze są wyłączone.

Kontakt
close slider

  Link: polityka prywatności

  * - zgody wymagane

  W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę (kontakt: bs4@bs4.io).