Obsługa procesów posprzedażowych

Umowy długoterminowe
17 maja, 2017
Zarządzanie zakupami u dostawców
17 maja, 2017

Obsługa procesów posprzedażowych
(np. zlecenia, usługi serwisowe, helpdesk)

 • Program umożliwia szybki podgląd aktualnie realizowanych zleceń wraz ze wszystkimi szczegółami i historią zdarzeń powiązanych.
 • Można skonfigurować automatyczne alarmy generowane w momencie zbyt długiej pracy nad zleceniem (ustawiane na podstawie umów SLA z poszczególnymi kontrahentami).
 • Dostępne raporty ukazujące koszt poszczególnych zleceń serwisowych.
 • Raporty ukazujące awaryjność poszczególnych urządzeń i produktów.
 • Możliwy jest zakup dodatkowego modułu umożliwiającego składanie zleceń i sprawdzanie ich statusu przez Internet.
 • Moduł ma wiele zastosowań – może być używany do obsługi bardzo różnych typów zleceń, np. naprawa gwarancyjna, zlecenie montażu, projekt, kampania marketingowa, szkolenie itp.
 

Moduł Zlecenia pozwala zarządzać dowolnego typu zleceniami i projektami prowadzonymi w firmie. Umożliwia obsługę bardzo zróżnicowanych rodzajów zleceń (każdy rodzaj może składać się z odmiennych, indywidualnie skonfigurowanych faz). Jednym z głównych zastosowań modułu jest obsługa procesów posprzedażowych, umożliwiająca ewidencję zleceń serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

 

Przykładowe możliwości

 
 • Można zdefiniować dowolną liczbę rodzajów zleceń, różniących się sposobem obsługi, składających się z odrębnych faz oraz wymagających odmiennych pól do wypełnienia.
 
 
 • Możliwa samodzielna konfiguracja parametrów opisujących dany typ zlecenia, np. faza realizacji, priorytet, termin realizacji, sposób wysyłki, gwarancja i inne.
 • Każde zlecenie można powiązać z wybraną firmą, osobą w firmie klienta, produktem lub sprzedanym produktem (egzemplarzem).
 • Opcja wskazywania dodatkowych kontrahentów związanych ze zleceniem np. dostawców części.
 • W kartotece zlecenia dostępny jest podgląd wszystkich zleceń z nim związanych.
 • Dla każdego zlecenia można rejestrować powiązane z nim zdarzenia i zadania, np. “przetestowano sprzęt”, “odesłać do producenta”. Ze zdarzeniami mogą być powiązane różne koszty (np. koszt pracy serwisu, ilość godzin serwisanta, rozejście materiałów).
 • Istnieje możliwość natychmiastowego rozliczania zlecenia, w takiej sytuacji następuje powiązanie zlecenia i rozliczenia.
 • Synchronizacja informacji o zleceniach z serwisem www. Klienci mogą składać zlecenia i sprawdzać ich status przez Internet.
 • Przy korzystaniu z dodatkowego modułu Procedury można automatyzować realizację zleceń.
 • Program umożliwia kontrolę czasu pracy pracowników nad danym zleceniem.
 

Zasady dotyczące zleceń

 
 • Jedna osoba nie może pracować nad więcej niż jednym zleceniem w danej chwili.
 • Nad jednym zleceniem może pracować wiele osób jednocześnie.
 • W kartotece zlecenia dostepne jest zestawienie osób, które nad nim pracowały i podliczenie ich czasu pracy.
 • Na górze każdej strony w programie pracownik widzi nazwę zlecenia nad którym pracuje z możliwością przejścia do jego szczegółów.
 • Przy zamykaniu zlecenia system sumuje czas prac nad nim i rejestruje jako rozliczenie kosztów do zdarzenia – pozwala to raportować rentowność zleceń.
 • Licznik czasu pozostającego na realizację zlecenia może zostać zatrzymany w wybranych fazach zlecenia (np. gdy oczekujemy na decyzję klienta).
 

Dowiedz się co możemy zaproponować Twojej firmie!

Obsługa posprzedażowa w programie

 
 • Serwisant przyjmując zgłoszenie wypełnia zdefiniowany w programie formularz. Typowe pola formularza to: opis usterki, rodzaj naprawy (gwarancyjna / pogwarancyjna), sposób dostarczenia produktu,produkt jakiego dotyczy zlecenie itp.,można zdefiniować inne pola specyficzne dla działalności firmy adekwatnie do potrzeb,
 • Każde zlecenie serwisowe przechodzi przez zdefiniowane etapy (np. do rozpatrzenia, do naprawy, naprawione, do rozliczenia itp.),
 • Osoby obsługujące zlecenie w firmie, rejestrują powiązane z nim zdarzenia (np. zadzwoniono do klienta, przetestowano urządzenie itp.) oraz mogą zlecać zadania (w historii zleceń serwisowych widoczna jest również korespondencja e-mail),
 • Program umożliwia wydruk pism z szablonu i wysyłanie e-maili związanych ze zleceniem serwisowym,
 • Treść pisma lub e-maila może być budowana automatycznie i zawierać dane klienta, dane produktu oraz zawartość innych pól opisujących zlecenie; w ten sposób można drukować lub wysyłać do klientów potwierdzenie naprawy, decyzje odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji itp.
 • Na każdym etapie zleceniem mogą zajmować się inne osoby.
 • Program rejestruje pełną historię każdego zlecenia. Jest to zgodne z wymaganiami normy ISO.
 

Obsługa Helpdesk

 
 • System pozwala ewidencjonować wszystkie zapytania od klientów.
 • Konsultant obsługujący klienta wprowadza informacje o sposobie załatwienia problemu klienta.
 • Zlecenie wpisane do systemu przechodzi przez szereg zdefiniowanych etapów – program tworzy jego historię na którą mogą składać się e-maile, rozmowy telefoniczne oraz inne prace wykonywane przez helpdesk lub serwisantów.

UWAGA! Jeśli problem pozostaje zbyt długo na określonym etapie, system może automatycznie informować odpowiednie osoby w firmie.

 

Egzemplarze produktów

 
 • Przy zakupie dodatkowego modułu Egzemplarze Produktów w systemie można ewidencjonować każdy egzemplarz urządzenia lub innego produktu, jaki został sprzedany klientowi.
 • Zdefiniowana przez administratora kartoteka egzemplarza produktu pozwoli zbierać informacje takie jak numer seryjny, dostawcę, termin gwarancji u dostawcy i klienta, wersję i wyposażenie produktu.
 • W historii egzemplarza można zapisywać różne zdarzenia np. ulepszenia produktu, przeglądy. Program pozwala otwierać zlecenia serwisowe powiązane z egzemplarzem produktu.
 

Powiązane filmy

 

Dodatkowe informacje i kontakt

Przetestuj nasz system!

Wypełnij formularz aby zyskać dostęp do demo

  Link: polityka prywatności

  * - zgody i pola wymagane

  W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę (kontakt: bs4@bs4.io).

  Komentarze są wyłączone.

  Kontakt
  close slider

   Link: polityka prywatności

   * - zgody wymagane

   W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę (kontakt: bs4@bs4.io).