Zarządzanie bazą produktów

Zarządzanie egzemplarzami produktów zakupionymi przez klientów
17 maja, 2017
Raporty statystyczne
17 maja, 2017

Kategorie produktów

 • Wewnątrz kategorii może znajdować się wiele poziomów kolejnych podkategorii (struktura drzewkowa jak np. na dysku twardym).
 • Każdy produkt może należeć do wielu podkategorii.
 • Można definiować wiele profilów produktowych (np. komputery, monitory, drukarki, osprzęt itp.) i dla każdego z nich zaprojektować indywidualną kartotekę produktu.
 • Dla każdego profilu produktowego można wybierać inne pola danych opisujących produkt. Np. komputery są opisywane przez szybkość procesora i wielkość pamięci, monitory przez przekątną ekranu (wybór z listy 15”, 17”, 19”…).
 • Przy projektowaniu kartoteki produktu dla każdego profilu można tworzyć wiele zakładek kartoteki.
 • Dla każdego produktu można wskazać jednego lub kilku “menedżerów produktu”.
 • Możliwość wyszukiwania produktów na stronie szukania prostego i zaawansowanego.
 • Usuwanie lub scalanie produktów.
 • Można korzystać z bazy wprowadzonych produktów i cen przy wprowadzaniu zamówień/transakcji, sporządzaniu ofert itp.
 • Schowek na produkty pozwalający wykonywać hurtowe operacje: zmianę danych produktów, grupowanie.

Powiązanie ze zdarzeniami i zadaniami

 • Dla każdego produktu/usługi można rejestrować zdarzenia, jakie mają miejsce względem nich. Przykładowe zdarzenia, jakie może zdefiniować administrator: “Zgłoszono reklamację”, “Ulepszono produkt”, “Przygotowano instrukcję obsługi” itp.

 • Można zlecać zadania do wykonania, które są związane z produktem, a które zdefiniował administrator.

 • Zdarzenia i zadania można przeglądać w raportach dostępnych w kartotece produktu i w zestawieniach wspólnych dla całego systemu.

 • Produkty można przeszukiwać według kryteriów opisujących produkty oraz według zdarzeń, które zaszły w ich historii.

Komentarze są wyłączone.

Kontakt
close slider

  Link: polityka prywatności

  * - zgody wymagane

  W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę (kontakt: bs4@bs4.io).