Skip to main content

bs4core

Integracja z Kalendarzem Google

Efektywne zarządzanie czasem i zadaniami jest kluczowym elementem sukcesu zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Wraz z rozwojem technologii, narzędzia takie jak Kalendarz Google stają się niezastąpionymi pomocnikami w organizacji naszych obowiązków.

Integracja Kalendarza bs4 z Kalendarzem Google oferuje użytkownikom jeszcze lepszą kontrolę nad czasem i większą produktywność. Zapewnia także ochronę od przeciążenia wynikającego z braku organizacji czy stresu spowodowanego ilością obowiązków.

Korzyści integracji Kalendarzy bs4 i Google

Scentralizowane zarządzanie i aktualizacja w czasie rzeczywistym

Integracja pozwala na jednoczesne zarządzanie zadaniami i harmonogramem w jednym miejscu, co eliminuje potrzebę przełączania się pomiędzy różnymi aplikacjami. Zadania dodane do Kalendarza Google są automatycznie synchronizowane z systemem bs4, jak i odwrotnie, co umożliwia to dostęp do aktualnych danych z dowolnego urządzenia i w dowolnym czasie.

Powiadomienia o aktywnościach

Połączenie funkcjonalności Powiadomień z Kalendarzami sprawia, że kierowanie swoimi obowiązkami jest jeszcze prostsze. Alert o zbliżającym się spotkaniu pomaga w lepszym przygotowaniu się do niego, a co najważniejsze – znika ryzyko zapomnienia o nim.

Powiązanie z kontrahentem i ofertą

Jest to jedna z najważniejszych zalet – system bs4 umożliwia połączenie konkretnego zadania ze związanymi z nim kontrahentem i ofertą. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia są pod ręką i nie tracisz czasu na ich wyszukiwanie.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.