Kierowanie akcjami charytatywnymi

Dobre zarządzanie akcjami charytatywnymi rozpoczyna się od dobrego przygotowania technicznego. Porządek w danych, dopasowani beneficjenci, wolontariusze oraz śledzenie wpłat darczyńców to klucz do efektywności.

Zobacz jakie możliwości daje Ci system bs4

bs4 agape zawiera kartoteki akcji składające się z najważniejszymi danymi dotyczącymi wydarzenia – czasu oraz miejsca. Możesz dołączyć beneficjenta, jeżeli jest to akcja zbiórkowa, wyznaczyć rodzaj akcji oraz dopasować jakie jeszcze dane chcesz, aby zawierały.

Posiadanie szczegółowych danych akcji pozwala na staranniejszy jej przebieg i brak niedoinformowania wszystkich zaangażowanych.

Podpięcie rachun